Werkwijze toetsing

Formele toetsing door een auditor vindt plaats bij aanmelding voor registratie en daarna periodiek, volgens een steekproefsysteem.

Toetsing door auditoren

De auditoren functioneren onder de verantwoordelijkheid van Museumregister Nederland. Zij zijn opgeleid tot auditor en werken conform de gedragscode van het Museumregister. De auditoren vormen zich een onafhankelijk en objectief beeld van de mate waarin een museum voldoet aan de norm, door middel van bureauonderzoek (studie van de zelfanalyses van de voorgaande periode), wedervragen en een fysiek bezoek aan het museum.

De auditor maakt een verslag van de audit, met vermelding van de mate waarin het museum voldoet aan de norm. Het verslag bevat tevens een oordeel over het presteren van het museum, gericht op het al dan niet behalen of behouden van de registratie.

Registratiecommissie

De Registratiecommissie controleert en beoordeelt alle auditverslagen op juistheid en volledigheid en brengt hierover advies uit aan het bestuur van het Museumregister.

Zelfanalyse musea

De zelfanalyses zijn een instrument voor de geregistreerde musea om zelf informatie te verzamelen over het presteren van de organisatie en de samenhang tussen strategie, processen en prestaties.