Home ›  Registratie › Planning

Planning

Na ontvangst van uw interne analyse aan de hand van de Museumnorm op de afgesproken datum, zal de betrokken auditor uw dossier doornemen (binnen 1 maand na ontvangst van de stukken) en zal vervolgens langskomen voor een auditbezoek. Na het auditbezoek legt de auditor zijn/haar bevindingen voor aan de Registratiecommissie tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie.

Zie hieronder voor de planning m.b.t. uitspraken van de commissie over toetsingen:

Ronde Uiterlijke datum opdracht tot formele toetsing Uiterlijke datum indienen intern dossier Uiterlijke datum auditbezoek Uitspraak Registratiecommissie
Ronde uitslag april 2022 14 november 2021 14 december 2021 14 januari 2022 medio april 2022
Ronde uitslag juni 2022 5 januari 2022 5 februari 2022 7 maart 2022 begin juni 2022
Ronde uitslag juli 2022 26 februari 2022 26 maart 2022 25 april 2022 eind juli 2022
Ronde uitslag oktober 2022
----- 
Deze ronde is reeds VOL, nieuwe aanvragen worden ingepland voor de volgende ronde 'uitslag december 2022'.
19 mei 2022 19 juni 2022 19 juli 2022 medio oktober 2022
Ronde uitslag december 2022 9 juli 2022 9 augustus 2022 9 september 2022 medio december 2022
Ronde uitslag maart 2023 1 oktober 2022 1 november 2022 15 december 2022 medio maart 2022


Houdt er rekening mee dat de uitspraak over de toetsing kan inhouden dat er aanvullende informatie nodig is m.b.t. specifieke normen om tot een positief besluit te komen. Voor het indienen van aanvullingen m.b.t. openstaande punten krijgt u standaard circa 3 maanden de tijd (in voorkomende gevallen kan ook een vroegere optie aangeboden worden). Per toetsing krijgt u maximaal 2 keer de mogelijkheid om aanvullingen na te zenden m.b.t. normen waaraan nog niet aantoonbaar voldaan wordt. Voor de planning van uitspraken over nagezonden aanvullingen kunt u de bovengenoemde data m.b.t. uitspraken na een auditbezoek aanhouden; bijvoorbeeld, bij aanlevering van aanvullingen voor 22 augustus 2021, kunt u een nieuwe uitspraak medio december 2021 tegemoet zien.