Home ›  Nieuws › Nieuwsartikel

Aankondiging vertrek Ellie Bruggeman

vrijdag 26 januari 2024

Het bestuur van stichting Museumregister Nederland en Ellie Bruggeman willen via dit bericht delen dat Ellie per eind februari 2024 de organisatie zal verlaten. 

Ellie is de afgelopen 12 jaar als coördinator en senior auditor werkzaam geweest voor Museumregister Nederland. In die hoedanigheid heeft zij zorg gedragen voor de bedrijfsvoering en de begeleiding van het bureau- en auditteam. Ook trad zij op als secretaris van het bestuur en diverse commissies. 

Het bestuur dankt Ellie voor haar inzet en betrokkenheid, waarmee zij de afgelopen jaren een bijzonder belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het museumregister.

Ellie is dankbaar voor alle inspirerende contacten en de prettige samenwerking, en hoopt op weerzien in een andere context. 

De komende periode worden de werkzaamheden van Ellie overgedragen. In de tussenperiode worden de taken verdeeld via het bureauteam. 
 

1894 keer bekeken